Dar pro Masarykův onkologický ústav

MOÚ má nového pomocníka při zachytávání plicních ložisek.

Nová aplikace, kterou Masarykův onkologický ústav zakoupil z finančního daru od společnosti Kovář plus s.r.o. ve výši 500 tis. Kč, velmi pomáhá v léčbě rakoviny plic, a to jak v odhalování metastáz, tak i primárních nádorů. Aplikace využívá umělou inteligenci. Oddělení radiologie MOÚ má tak momentálně jeden z nejlepších nástrojů na světě, který současně vypomáhá v rozvíjejících se programech na screening plic.