Dar pro Úrazovou nemocnici v Brně

Nové vybavení pro Úrazovou nemocnici v Brně

Z daru ve výši 500 tis. Kč poskytnutého společností Kovář plus s.r.o. bylo zakoupeno nové vybavení nemocnice, které slouží k operačním výkonům pro traumatologické operace. 

Děkujeme.

MUDr. Pavel Piler, ředitel nemocnice.