Dar pro Nemocnici Uherské Hradiště

Z daru společnosti Kovář plus, s. r. o. v hodnotě 500 tis. Kč zakoupilo Anesteziologicko resuscitační oddělení nemocnice v Uherském Hradišti nový typ plicního ventilátoru HAMILTON C2, který disponuje řadou šetrných dýchacích režimů, jež umožňují pacientům snadnější odvykání od umělé plicní ventilace. Za plicní ventilátor společnost Kovář plus zaplatila 450 tis. Kč, zbylých 50 tis. Kč z hodnoty datu putovalo pro dětské oddělení.