Pomoc a přátelství…

Pomoc a přátelství  

Z daru věnovaného společností Kovář Plus ve výši 500 tis. Kč byla pořízena speciální artroskopická kamera SYNERGY, která bude sloužit pro kvalitnější diagnostiku pacientů s postiženími pohybového aparátu. Tento dar byl poskytnut společnosti Sport medica s.r.o, kterou provozuje uznávaný odborník v této oblasti doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D. přednosta kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Úrazové nemocnici v Brně.

 

Slova doc. MUDr. Libora Paši, která nepotřebují komentáře…

Martina Kováře znám 8 let. Přišel do mé ordinace s bolestivým kolenem. Poranil si ho při svých sportovních aktivitách. On velmi rád sportuje, je to jeho koření života.

Po vyšetření jsem mu doporučil operaci. Šetrnou, ale operaci, artroskopii poraněného kolena.

Souhlasil. Po operaci jsem mu doporučil výrazně upravit režim zátěže. Mezi svými pacienty bych našel jen velmi málo těch, kteří by doporučený režim tak poctivě dodržovali, jako Martin Kovář. Proto byl výsledek léčby velmi příznivý a uzdravený pacient mohl opět pokračovat ve svém tak milovaném režimu života. A jak jsem ho poznal, tak hlavními milníky jeho života jsou rodina, práce a sport. A k tomu i kamarádi. V následujícím období jsme se občas potkávali, převážně, když jsem měl možnost ošetřovat členy jeho rodiny, jeho kamarády, ale i zaměstnance jeho firmy. A při těchto setkáních jsme měli i postupnou možnost se seznamovat blíže, až jsme se stali kamarády. Poznali jsme, že máme na mnoho věcí podobné názory, přístup k životu, rodině, k práci. Martin Kovář je velmi poctivý ve svém přístupu ke všemu, co dělá. Nejen ke svému zdraví, což bylo nezbytné v pooperačním režimu, tak i k řízení své nemalé firmy, ke svým zaměstnancům, přátelům, a hlavně ke své rodině. Ta je pro něj svatý grál. Poznal jsem jen málo jemu podobných.

Pro všechny jeho dobré vlastnosti (negativní jsem nenašel) jsme se setkávali častěji a oba jsme se na setkávání těšili.

Naše občasná setkávání narušilo poranění druhého kolene, které vedlo také k operaci. A po této operaci jsem opět viděl jeho poctivý přístup ke všemu, co dělá.

Nakonec, po úspěšné léčbě, jsem byl odměněn nejen jeho vyléčenými klouby, ale také nabídkou, která se neodmítá. Možnost zakoupení nového vybavení do naší soukromé kliniky, kde byl operován.

Z mnoha potřebných přístrojů jsem vybral novou artroskopickou kameru s velmi kvalitním obrazem, současně i světelným zdrojem a s možností archivace z operace pořízených fotek a videí. Cena kamery více jak 500000 Kč byla pro nás velmi vysoká a jen díky nabídce Martina Kováře jsme tuto velmi cennou kameru mohli pořídit.

Její kvalitní obraz při operaci umožnuje kvalitní vizualizaci i při zhoršených podmínkách, které nastanou vždy, když dojde například ke krvácení do operovaného kloubu. A to je nezbytné pro správné a včasné ošetření poraněné tkáně.

Pořízené fotografie z operací nám umožní nejen archivaci průběhů operace, ale pořízená dokumentace o průběhu operace umožní ukázat pacientům rozsah jejich poškození a také výsledek ke konci operace a jasně dokumentované doporučení o dalším průběhu léčby. Velmi často je používáme i při výuce mladých kolegů nebo při prezentacích na odborných kongresech a při publikacích v odborných časopisech.

Za svůj život každý z nás potká mnoho lidí. Někteří jej zaujmou, někteří kolem sebe jen tak projdou, některé by bylo lepší nepotkat…

V případě Martina Kováře jsem velmi rád, že jsme se potkali. Sice bylo příčinou našeho setkání poranění jeho kolen, ale podařilo se nám jeho poranění dobře vyléčit a umožnit opětovný návrat k životním aktivitám, hlavně ke sportu, který velmi miluje.

Poznal jsem ho jako dobrého člověka, poctivého ve svém přístupu k životu, práci, rodině. Jsem tomu rád a není to jen proto, že nám pomohl s pořízením speciální videokamery pro operace. Je to pro jeho lidskost.

 doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

Přednosta kliniky traumatologie LF MU Brno